อุดมคติตำรวจ :: เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่  กรุณาปราณีต่อประชาชน  อดทนต่อความความเจ็บใจ  ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก  ไม่มักมากในลาภผล  มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ดำรงตนในยุติธรรม  กระทำการด้วยปัญญา  รักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิต

งานกำลังพล

สิทธิประโยชน์ราย ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ ขวัญข้าว กรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 13 ประวัติ  
คู่มือพิธีการที่ตำรวจควรรู้  

โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ระเบียบเงินสวัสดิการ ภ.จว.นราธิวาส (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
ระเบียบเงินสวัสดิการ ภ.จว.นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบเงินสวัสดิการ และแบบสัญญาเงินกู้
โครงการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

 

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-513133