อุดมคติตำรวจ :: เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่  กรุณาปราณีต่อประชาชน  อดทนต่อความความเจ็บใจ  ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก  ไม่มักมากในลาภผล  มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ดำรงตนในยุติธรรม  กระทำการด้วยปัญญา  รักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิต
 
 

 

 Downloads

 

  Adobe Reader 8.1.2

 

  Adobe Flash Player 9

 

  Adobe Shockwave Player 10
   

ทดสอบความเร็วเน็ต

พ.ร.บ.ออนไลน์

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

พ.ต.อ.นิตินัย  หลังยาหน่าย
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.สุเทพ  ภัทรวิวัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.ไมตรี  ฉิมเฉิด
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.แวสาแม สาและ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุกแก้ว
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

 

 

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-513133