อุดมคติตำรวจ :: เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่  กรุณาปราณีต่อประชาชน  อดทนต่อความความเจ็บใจ  ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก  ไม่มักมากในลาภผล  มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ดำรงตนในยุติธรรม  กระทำการด้วยปัญญา  รักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิต
 
 

 

 Downloads

 

  Adobe Reader 8.1.2

 

  Adobe Flash Player 9

 

  Adobe Shockwave Player 10
   

ทดสอบความเร็วเน็ต

พ.ร.บ.ออนไลน์

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

สิทธิประโยชน์ราย ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ ขวัญขาว กรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

     จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 56 เวลาประมาณ 12.10 น. ขณะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด  กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส เดินทางกลับจากการตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิด ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  เมื่อเดินทางผ่านบ้านบลูกาสนอ  ม.4  ต.ตะปอเยาะ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส ผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ดักซุ่มอยู่ข้างทาง  ได้ซุ่มยิงทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ  3  นาย ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีคำสั่งให้กำลังตำรวจ มว.นปพ.ฉก.นธ.13  สภ.บาเจาะ เดินทางไปช่วยเหลือสนับสนุน  เมื่อเดินทางถึงบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ตะปอเยาะ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส รถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางถูกกับดักเรือใบที่กลุ่มคนร้ายวางดักไว้  เป็นเหตุให้รถยนต์ยางแตกและพลิกคว่ำทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจำนวน 5 นาย  และได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน 6 นาย  ดังนี้

          1. ส.ต.อ.ปิยะพงษ์          ช่วยชูวงศ์               ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.บาเจาะ
          2. ส.ต.ต.พรประสิทธิ์     ขวัญขาว                 ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.บาเจาะ
          3. ส.ต.ต.ชาญวิทย์           อินมณเฑียร           ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.บาเจาะ
          4. ส.ต.ต.ปุริม                   ธีระกุล                    ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.บาเจาะ
          5. ส.ต.ต.มูอัมหมัด          มะสาแล                 ผบ.หมู่(นปพ.)ฯ ช่วยราชการ สภ.บาเจาะ
          6. ส.ต.ต.จิรวุมิ                 พรหมชู                  ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.บาเจาะ
     กรณี ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  และส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.สงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา และได้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านเลขที่  68/9  ม.2  ต.เสาธง  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช โดยพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ภรรยาและบุตร 2 คน อาการป่วยเจ็บของ ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ในขณะนี้เป็นอัมพาตท่อนล่าง ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือตนเองไม่ได้และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ตามที่แพทย์นัดหมาย

     ภ.จว.นราธิวาสได้ดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ศชต. ราย ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ ดังนี้
          1. เงินสวัสดิการ ตร. บาดเจ็บสาหัส  กรณีอุบัติเหตุ  จำนวนเงิน 200,000 บาท
              นายถาวร  ขวัญขาว (บิดา) เป็นผู้รับเงิน
          2. เงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว บาดเจ็บสาหัส  จำนวนเงิน 10,000 บาท
              นายถาวร  ขวัญขาว (บิดา) เป็นผู้รับเงิน
          3. เงินตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ตร. (ประจำเดือน ก.ย. 56) จำนวนเงิน 5,000 บาท
              นายถาวร  ขวัญขาว (บิดา) เป็นผู้รับเงิน
          4. เงินช่วยเหลือจากสมคมแม่บ้านตำรวจ  จำนวนเงิน 5,000 บาท
              โอนเข้าบัญชี ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ เลขบัญชี 7160222172 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 56
          5. เงินช่วยเหลือจาก พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส  จำนวนเงิน 10,000 บาท
              นายถาวร  ขวัญขาว (บิดา) เดินทางมารับด้วยตัวเองที่ ศชต. เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 56
          6. เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิบุญยะจินดา  จำนวนเงิน 2,000 บาท
              โอนเข้าบัญชี ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ เลขบัญชี 7160222172 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57
          7. เงินช่วยเหลือจากศูนย์เยียวยา จ.นราธิวาส  กรณีทุพพลภาพ  จำนวนเงิน 500,000 บาท
              นายถาวร  ขวัญขาว (บิดา) เดินทางมารับเช็คพร้อมภรรยาของ ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ณ ศูนย์เยียวยา จ.นราธิวาส
          8. เงินช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำนวนเงิน 200,000 บาท
              นายถาวร  ขวัญขาว (บิดา) เป็นผู้รับเงิน
          9. เงินช่วยเหลือจากภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ  จำนวนเงิน 100,000 บาท
              โอนเข้าบัญชี ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ เลขบัญชี 7160222172 สาขาปราณบุรี
          10. ภ.จว.นราธิวาส ขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือ  ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละเพื่อประเทศชาติจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส  ซึ่งได้รวบรวมเงินโดยประมาณ 9,000 บาท  นำไปมอบให้ ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ที่ภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว
                                                                                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,041,000 บาท

     สิทธิประโยชน์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับ มีดังนี้
          1. สิทธิการลาป่วย สกพ. ได้มีหนังสือที่ 0009.225/2974 ลง 29 มี.ค. แจ้งว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในงานราชการของ ตร. อนุมัติให้ ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ลาป่วยได้โดยได้รับเงินเดือนเต็มในระหว่างลาตามนัยมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2526 มีกำหนด 539 วัน ตั้งแต่ 26 มี.ค. 57 - 15 ก.ย. 58 และหน่วยจะดำเนินการลาป่วยต่อเนื่องให้ถึงปัจจุบัน
          2. การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ. 2521 ในการขอรับสิทธิเงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวันและเงิน พ.ส.ร. ได้มีหนังสือไปยัง ก.บ.ท.ช. ตามหนังสือ ภ.จว.นราธิวาส ที่ ตช 0025.511/8248 ลง 29 พ.ย. 56 และต่อมา ก.บ.ท.ช. ได้มีหนังสือที่ นร 0102/523 ลง 29 พ.ค. 57 ขอเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาสิทธิราย ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ พร้อมกับพวกรวม 6 นาย  โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 มิ.ย. 57 ปัจจุบันข้าราชการตำรวจทั้ง 5 นายดังกล่าว ได้รับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ทุกนายแล้วยกเว้น ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ต้องแยกเรื่องเสนอขอ เนื่องจากยังต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง
               ขณะนี้ ภ.จว.นราธิวาส กำลังดำเนินการเร่งรัดให้ สภ.บาเจาะ ต้นสังกัด รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและประวัติการรักษาใบรับรองแพทย์ตามแบบ บ.ท.ช. 6 (ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 57 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุถูกนำตัวส่ง รพ. ทำการรักษาจนถึงปัจจุบัน) เพื่อขอรับการชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวันกรณีที่อยู่รักษาตัวที่ รพ. และกรณีต้องอยู่พักฟื้นตามคำสั่งแพทย์ให้แก่ ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ โดยเร็ว
          3. ภ.จว.นราธิวาส ได้มีหนังสือที่ 0025.511/1728 ลง 30 มี.ค. 59 นำเรียน ผบช.ศชต. ขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัว  และ ศชต. ได้อนุมัติเงินตามโครงการฯ จำนวน 105,000 บาท ให้กับ ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ กรณีพักรักษาตัวใน รพ. รวมถึงการพักรักษาตัวที่บ้าน จำนวน 27 เดือน เป็นเงิน 135,000 บาท แต่เนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้ไปตรวจเยี่ยมและรับมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการฯแล้ว และมอบเงินแล้ว จำนวน 30,000 บาท  ยังคงเหลือที่ยังไม่ได้รับอีก 105,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินของ ศชต.)
          4. ปัจจุบัน ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ได้รับเงินเดือนจำนวน 11,180 บาท  ค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท และรับเงินตรวจเยี่ยมจาก ศชต. เดือนละ 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 18,180 บาท

     กรณี ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ ลาออกจากราชการ หรือได้รับคำสั่งพิจารณาให้ออก เหตุทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
          1. บำเหน็จสมาชิก กบข. (เงินเดือนสุดท้าย  X  เวลาราชการ)
               11,180  X  4 ปี = 44,720 บาท
          2. บำนาญพิเศษรายเดือน จนกว่าจะเสียชีวิต โดยประมาณเดือนละ 15,000 บาท
          3. เงินช่วยเหลือดำรงชีพรายเดือน เหตุทุพพลภาพ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ไม่เกินสองเท่าของเงินเดือน
          4. ค่าทดแทนตามระเบียบ บ.ท.ช. กรณีทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้ 30 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
               30  X  11,180 = 335,400 บาท
          5. สิทธิการบรรจุทายาทตามลำดับ ดังนี้ ภรรยา และบุตรจำนวน 2 คน
          6. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 3 ขั้น ตามระเบียบ บ.ท.ช.
          7. เงินกองทุน กบข. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ (ส.ต.ต.พรประสิทธิ์ฯ เป็นสมาชิก กบข.)

 

 

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-513133